Увага: перад выкарыстаннем гэтага сайта ўважліва прачытайце дадзеныя ўмовы. Выкарыстанне вамі гэтага сайта азначае, што вы прымаеце гэтыя ўмовы. У выпадку нязгоды з гэтымі ўмовамі не выкарыстоўвайце гэты сайт.

На сайце прадстаўлена агульная, невычарпальная інфармацыя па вызначанай тэме ці тэмам. Інфармацыя, выкладзеная на сайце, падаецца не з мэтай аказання кансультатыўных паслуг.

Адміністрацыя сайта прыкладае ўсе магчымасці па забеспячэнні верагоднасці і і актуальнасці інфармацыі, якая прадстаўлена  на сайце. Аднак мы не гарантуем адпаведнасць інфармацыі якім-небудзь вызначаным крытэрыям , а таксама адсутнасць памылак, у тым ліку і няправільным тлумачэннем слоў. Вы павінны ўсведамляць, што інфармацыя можа з'яўляцца састарэлай, утрымліваць памылковую або суб'ектыўную пазіцыю,  адлюстроўваць аб’ектыўны аункт гледжання яе аўтара і г.д.

Гэты сайт можа утрымліваць спасылкі на іншыя старонкі World Wide Web. Адміністрацыя сайта не нясе адказнасць за змест, дакладнасць ці поўнасць інфармацыі на гэтых старонках.

Узнаўленне ў любой форме якой-небудзь часткі ці ўсіх матэрыялаў, размяшчэнне на сайце Valex Consult, магчыма толькі з пісьмовага дазволу праваўласніка .